KMOGPS

Roadmap voor een KMO van de toekomst

logo

FASE 3: ASSESSMENT

Schat je eigen mogelijkheden in

Bij het realiseren van je producten maak je gebruik van diverse hulpbronnen en middelen: kapitaal, mensen, machines, om er slechts enkele te noemen. Een belangrijke koersverandering zal je wellicht ook nieuwe hulpbronnen moeten aanspreken. In deze fase zal je dit evalueren en inschatten. Je productiemiddelen worden op een bepaalde manier ingezet. Tijd om ook eens naar je processen te kijken en te zien of deze aanpassingen behoeven.

Stap  11Wat zijn de productiemiddelen waarover jij beschikt?

Je bedrijfssucces hangt af van de productiemiddelen waarover je beschikt. En je succes morgen vraagt ongetwijfeld ook investering in nieuwe productiemiddelen. Ontdek welke.

Stap  12Hou je processen tegen het licht

De stroom van handelingen en bewerking van grondstof tot eindproduct, wordt geregeld door je bedrijfsprocessen. Kijk na of deze flow nog optimaal zit.

Stap  13Inkomstenstromen vormen het sluitstuk van je business model

Klassiek verdien je je geld door je producten te verkopen. Ontdek of ook voor jou andere verdienmodellen (verhuur, verkoop van nevenstromen, betaalde dienstverlening, ... ) nieuwe perspectieven kunnen bieden. Voor jou en voor je klant.