KMOGPS

Roadmap voor een KMO van de toekomst

logo

FASE 4: STRATEGIE

Bepaal je streefpositie en leg je strategie vast

Strategie bepalen is een kwestie van de juiste conclusies te trekken uit al het materiaal dat nu voorligt: je voorbereiding je externe analyse je interne analyse Stap voor stap hebben alle oefeningen meer inzicht bijgebracht over de verschillende facetten van je bedrijfsvoering. Zij hebben aangetoond dat je door je activiteiten keuzen maakt. Zij hebben je uitgedaagd deze keuzen in vraag te stellen, voor wat de toekomst betreft, en geprikkeld om na te denken wat een alternatieve keuze voor je bedrijf zou kunnen betekenen. Ongetwijfeld zijn een aantal nieuwe denkpistes ook de revue gepasseerd. Niet alles is uitvoerbaar of realistisch. Je zal stilaan keuzen moeten maken, en koers uitzetten. Keuzen maken, is vooral ook bepalen wat je NIET gaat doen. Hoe beter gefocust, hoe groter de kans op succes.

Stap  14Bepaal je successleutels

Successleutels zijn de bakens van de toekomst. Aandachtspunten waarop je je focus moet leggen voor een geslaagde verandering naar een zekere toekomst.

Stap  15Maak je SWOT analyse

Een klassieke swot-analyse blijft een geslaagde techniek om alle informatie uit je vorige stappen te ordenen. Op weg naar synthese: je nieuwe strategie.

Stap  16Bepaal je strategie vanuit financieel perspectief

Toets je strategische intenties aan hun financiële consequenties en schat zo de reële slaagkansen in.

Stap  17Bepaal je strategie vanuit het klantenperspectief

Toets je strategische intenties aan de positie die je naar de klant wil innemen.

Stap  18Toets je strategie aan de 7 sleuteltransformaties

De veranderingen die je wenst door te voeren, moeten je een betere score opleveren op de 7 sleuteltransformaties. Toets of dit zo is.

Stap  19Schrijf je toekomstverhaal

Herschrijf je bedrijfs-identiteitskaart. Niet wat je was of wat je nu bent, maar wat je bedrijf wil zijn in de (nabije) toekomst.